Grasstroken Zeewolde

LET OP!! De gunning heeft reeds plaatsgevonden.

Het groenbeleidsplan van de gemeente Zeewolde is recentelijk vastgesteld. In dit plan staat opgenomen dat er ten aanzien van de verpachting van de bermstroken in het buitengebied is gekozen voor een nieuwe aanpak.

Rentmeesterskantoor Flevoland e.O. B.V. heeft opdracht om voor de gemeente Zeewolde te verpachtingen te organiseren. Er is voor gekozen om dit middels een onderhandse inschrijving te laten plaatsvinden.

Voor nadere informatie over het groenbeleidsplan klikt u hier om naar de website van de gemeente Zeewolde te gaan.

Sloten die onderhoudsplichtig volgens de Keur zijn kunt u hier raadplegen: Zuiderzeeland (Legger)