Advies grondzaken

Rentmeesterskantoor Flevoland e.O. B.V. kan u ondersteunen in o.a. het vestigen van zakelijke rechten, grondverwerving en onteigening, schaderegelingen en juridisch advies.

Meer weten? Neem dan contact met ons op, we staan u graag te woord.

zro


Als voorbeeld noemen wij het vestigen van een zakelijk recht:

U bent benaderd door een partij met het verzoek uw medewerking te verlenen aan werkzaamheden in, op of in de nabijheid van uw eigendom.

Met een zakelijk recht wordt bedoeld een recht dat samenhangt met een zaak of een goed. Eigendom is een zakelijk recht. Dat betekent onder meer dat het recht niet eindigt door het overlijden van de eigenaar. Als een eigenaar overlijdt vallen al zijn eigendommen in zijn nalatenschap. Zakelijke rechten zijn, behalve het recht van eigendom, de rechten van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning en erfdienstbaarheid. Een Zakelijk recht kan zijn een zakelijk genotsrecht of een zakelijk zekerheidsrecht.

In ruil voor deze medewerking biedt deze partij u een zakelijk recht overeenkomst aan, zodat zij ten allen tijde bij hetgeen kunnen komen wat zij in, op of in de nabijheid van uw eigendom hebben geplaatst.

Enkele voorbeelden van dergelijke partijen zijn Cogas, Delta, Enexis, Gasunie, Liander, Stedin of Westland Infra. Maar ook aan de diverse waterschappen, waterleidingbedrijven zoals Waternet, Dunea of Vitens.

Wij kunnen u bijstaan met raad en daad in het geval een partij een dergelijk zakelijk recht met u wil overeenkomen.