Beheer wegbermen

Rentmeesterskantoor Flevoland e.O. B.V. beheert voor een aantal overheidsinstanties grote delen van hun wegbermen.

Wij verpachten de wegbermen waarbij het noodzakelijke slootonderhoud, schouw en het maaien (ook rond obstakels) aan de pachter worden toebedeeld. In ruil hiervoor mag de pachter het gewas behouden, indien mogelijk betalingsrechten op de grond uitnutten en de grond tevens gebruiken als mestafzetplaats.Berm

Het grote voordeel voor instanties is te besparen op een groot deel van het onderhoudsbudget.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met 06 416 00004 of 06 250 704 61.