Beheer & Exploitatie

Rentmeesterskantoor Flevoland e.O. B.V. beheert en exploiteert voor u als eigenaar gronden en gebouwen in het landelijk en stedelijk gebied.

In nauw overleg met u als eigenaar wordt gekozen voor de juiste beheervorm.

Rentmeesterskantoor Flevoland e.O. B.V. stelt de contracten op en draagt zorg voor onder meer het innen van de pacht en houdt toezicht op de gronden en/of gebouwen opdat deze op juiste wijze worden gebruikt.expl

U heeft als gemeente, ontwikkelaar of particulier agrarische gronden in bezit, maar u wilt deze gronden niet verpachten omdat u er op ieder moment over wilt beschikken?

Wij kunnen uw gronden voor u exploiteren. Ons kantoor zorgt voor het beheer, inzaai, verkoop en financiële afwikkeling voor alle met u nader te bepalen percelen.

Uw voordeel:

  • Opbrengst door exploitatie
  • Percelen zijn per direkt beschikbaar om een andere bestemming krijgen.