Taxaties

Rentmeesterskantoor Flevoland e.O. B.V. beschikt over een ruime ervaring met betrekking tot het taxeren van onroerende zaken.

De bevindingen worden vastgelegd in een taxatierapport, waaruit blijkt hoe de getaxeerde waarde tot stand gekomen is.

Waarom taxeren? Welnu, er zijn een aantal redenen om de waarde van een onroerende zaak op objectieve en deskundige wijze te laten vaststellen.

  • Aan- of verkoop van een onroerende zaak;
  • Ter onderbouw van verzekeringen, successieaangifte of fiscale overdracht van privé naar zakelijk en omgekeerd, bedrijfsverplaatsingen;
  • Schaderegelingen, gewasschade in het kader van bijvoorbeeld de vestiging van beperkte zakelijk rechten.